آخرین وضعیت مجتبی جباری/ بازیساز آبی‌ها از چه زمانی وارد میدان می‌شود

آخرین وضعیت مجتبی جباری/ بازیساز آبی‌ها از چه زمانی وارد میدان می‌شود
هافبک بازیساز استقلال با خروج نام هرائر مگویان می تواند در بازی هفته دوم برابر استقلال خوزستان برای تیمش به میدان برود.

آخرین وضعیت مجتبی جباری/ بازیساز آبی‌ها از چه زمانی وارد میدان می‌شود

هافبک بازیساز استقلال با خروج نام هرائر مگویان می تواند در بازی هفته دوم برابر استقلال خوزستان برای تیمش به میدان برود.
آخرین وضعیت مجتبی جباری/ بازیساز آبی‌ها از چه زمانی وارد میدان می‌شود

ممکن است بپسندید...