بهره‌برداری از بزرگراه شهید همدانی و تونل شهدای غزه با حضور قالیباف

بهره‌برداری از بزرگراه شهید همدانی و تونل شهدای غزه با حضور قالیباف
بزرگراه شهید حسین همدانی(ادامه غربی بزرگراه شهید حکیم) به همراه تونل شهدای غزه صبح دوشنبه نهم مرداد با حضور محمد باقر قالیباف شهردار تهران مورد بهره برداری قرار گرفت.

بهره‌برداری از بزرگراه شهید همدانی و تونل شهدای غزه با حضور قالیباف

بزرگراه شهید حسین همدانی(ادامه غربی بزرگراه شهید حکیم) به همراه تونل شهدای غزه صبح دوشنبه نهم مرداد با حضور محمد باقر قالیباف شهردار تهران مورد بهره برداری قرار گرفت.
بهره‌برداری از بزرگراه شهید همدانی و تونل شهدای غزه با حضور قالیباف

ممکن است بپسندید...