رفتار عادل غلامی قابل بخشش نیست/ نیازمند نظم در تیم ملی هستیم

رفتار عادل غلامی قابل بخشش نیست/ نیازمند نظم در تیم ملی هستیم
سرپرست تیم ملی والیبال ایران گفت: کنار گذاشتن عادل غلامی از تیم ملی والیبال بر اساس نظر کولاکوویچ است و فدراسیون و کادر فنی نیز از این تصمیم حمایت کامل می‌کند.

رفتار عادل غلامی قابل بخشش نیست/ نیازمند نظم در تیم ملی هستیم

سرپرست تیم ملی والیبال ایران گفت: کنار گذاشتن عادل غلامی از تیم ملی والیبال بر اساس نظر کولاکوویچ است و فدراسیون و کادر فنی نیز از این تصمیم حمایت کامل می‌کند.
رفتار عادل غلامی قابل بخشش نیست/ نیازمند نظم در تیم ملی هستیم

ممکن است بپسندید...