ریکاوری پورعلی گنجی و السدی‌ها در استخر +عکس

ریکاوری پورعلی گنجی و السدی‌ها در استخر +عکس
تیم فوتبال السد قطر پس از انجام تمرینات در اردوی اتریش در استخر آب ریکاوری کرد.

ریکاوری پورعلی گنجی و السدی‌ها در استخر +عکس

تیم فوتبال السد قطر پس از انجام تمرینات در اردوی اتریش در استخر آب ریکاوری کرد.
ریکاوری پورعلی گنجی و السدی‌ها در استخر +عکس

ممکن است بپسندید...