قالیباف: مهمترین اشکال اصولگرایان این است که اهل گفتگو نیستند

قالیباف: مهمترین اشکال اصولگرایان این است که اهل گفتگو نیستند
محمدباقر قالیباف، شهردار تهران در برنامه جهان آرا اظهار داشت: بعد از اینکه من آن نامه را درباره «نواصولگرایی» نوشتم، یک آقایی می‌آید می‌گوید مانیفست سیاسی اصولگرایی را ما نوشتیم و کسی هم نمی‌تواند تغییرش دهد. هروقت خودمان بخواهیم تغییرش می‌دهیم. این یعنی چه؟! این درست است؟! یعنی همه باید بروند و در خانه‌هایشان بنشینند؟

قالیباف: مهمترین اشکال اصولگرایان این است که اهل گفتگو نیستند

محمدباقر قالیباف، شهردار تهران در برنامه جهان آرا اظهار داشت: بعد از اینکه من آن نامه را درباره «نواصولگرایی» نوشتم، یک آقایی می‌آید می‌گوید مانیفست سیاسی اصولگرایی را ما نوشتیم و کسی هم نمی‌تواند تغییرش دهد. هروقت خودمان بخواهیم تغییرش می‌دهیم. این یعنی چه؟! این درست است؟! یعنی همه باید بروند و در خانه‌هایشان بنشینند؟
قالیباف: مهمترین اشکال اصولگرایان این است که اهل گفتگو نیستند

ممکن است بپسندید...