ورود ناو ترکیه‎ به قطر

ورود ناو ترکیه‎ به قطر
وزارت دفاع قطر از ورود ناو ترکیه‎ به بندر «حمد» در دوحه به منظور شرکت در مانور دریایی مشترک دو کشور خبر داد.

ورود ناو ترکیه‎ به قطر

وزارت دفاع قطر از ورود ناو ترکیه‎ به بندر «حمد» در دوحه به منظور شرکت در مانور دریایی مشترک دو کشور خبر داد.
ورود ناو ترکیه‎ به قطر

ممکن است بپسندید...