جنگنده‌های ناتو سه هواپیمای روسیه را نزدیک استونی رهگیری کردند

جنگنده‌های ناتو سه هواپیمای روسیه را نزدیک استونی رهگیری کردند
ناتو از رهگیری سه هواپیمای روسیه از جمله دو جنگنده «میگ-۳۱» این کشور خبر داده است.

جنگنده‌های ناتو سه هواپیمای روسیه را نزدیک استونی رهگیری کردند

ناتو از رهگیری سه هواپیمای روسیه از جمله دو جنگنده «میگ-۳۱» این کشور خبر داده است.
جنگنده‌های ناتو سه هواپیمای روسیه را نزدیک استونی رهگیری کردند

ممکن است بپسندید...