فعالیت چهارمین دوره شورای شهر تهران به پایان رسید

فعالیت چهارمین دوره شورای شهر تهران به پایان رسید
در پی ابلاغ تغییرات جدید در قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا، جلسه امروز شورای شهر تهران به عنوان آخرین جلسه رسمی شورا برگزار شد.

فعالیت چهارمین دوره شورای شهر تهران به پایان رسید

در پی ابلاغ تغییرات جدید در قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا، جلسه امروز شورای شهر تهران به عنوان آخرین جلسه رسمی شورا برگزار شد.
فعالیت چهارمین دوره شورای شهر تهران به پایان رسید

ممکن است بپسندید...