کشته شدن ۳۰ تروریست در منطقه سینا مصر

کشته شدن ۳۰ تروریست در منطقه سینا مصر
یک منبع امنیتی در مصر از کشته شدن ۳۰ عنصر تروریستی در حمله به منطقه سینا خبر داد.

کشته شدن ۳۰ تروریست در منطقه سینا مصر

یک منبع امنیتی در مصر از کشته شدن ۳۰ عنصر تروریستی در حمله به منطقه سینا خبر داد.
کشته شدن ۳۰ تروریست در منطقه سینا مصر

ممکن است بپسندید...