کشوری که دانشگاهش پشت میزنشین تربیت می‌کند، به سمت فقر در حرکت است
مرجع تقلید شیعیان گفت: با دست خود عضو کمیته امداد تربیت می‌کنیم، کشوری که دانشگاهش تن‌ها پشت میزنشین تربیت کند، این کشور به سمت فقر در حال حرکت است، خروجی دانشگاه باید وارد صنعت و کشاورزی و تولید شود، پشت‌میزنشینی مشکلی را از کشور برطرف نمی‌کند.

کشوری که دانشگاهش پشت میزنشین تربیت می‌کند، به سمت فقر در حرکت است

مرجع تقلید شیعیان گفت: با دست خود عضو کمیته امداد تربیت می‌کنیم، کشوری که دانشگاهش تن‌ها پشت میزنشین تربیت کند، این کشور به سمت فقر در حال حرکت است، خروجی دانشگاه باید وارد صنعت و کشاورزی و تولید شود، پشت‌میزنشینی مشکلی را از کشور برطرف نمی‌کند.
کشوری که دانشگاهش پشت میزنشین تربیت می‌کند، به سمت فقر در حرکت است

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


*