دانشگاه‌های نسل چهارم مرکز همه تحولات جامعه هستند
رئیس مرکز ارتباط علمی با جامعه و کارآفرینی محقق اردبیلی گفت: دانشگاه‌های نسل چهارم در واقع فرصتی را فراهم می‌کنند تا دانشگاه‌ها مرکز همه تحولات جامعه قرار گیرند.

دانشگاه‌های نسل چهارم مرکز همه تحولات جامعه هستند

رئیس مرکز ارتباط علمی با جامعه و کارآفرینی محقق اردبیلی گفت: دانشگاه‌های نسل چهارم در واقع فرصتی را فراهم می‌کنند تا دانشگاه‌ها مرکز همه تحولات جامعه قرار گیرند.
دانشگاه‌های نسل چهارم مرکز همه تحولات جامعه هستند

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


*