دانشجویان علم و صنعت تهدید به کمیته انضباطی شدند/ رئیس دانشگاه تصمیم شخصی در مورد مسائل آموزشی می‌گیرد
دانشجوی دانشگاه علم و صنعت با اشاره به اعتراض دانشجویان نسبت به وضعیت سنواتی گفت: رئیس دانشگاه در خصوص این مسائل به صورت شخصی تصمیم می‌گیرد و آیین نامه‌های وزارت علوم را اجرایی نمی‌کند.

دانشجویان علم و صنعت تهدید به کمیته انضباطی شدند/ رئیس دانشگاه تصمیم شخصی در مورد مسائل آموزشی می‌گیرد

دانشجوی دانشگاه علم و صنعت با اشاره به اعتراض دانشجویان نسبت به وضعیت سنواتی گفت: رئیس دانشگاه در خصوص این مسائل به صورت شخصی تصمیم می‌گیرد و آیین نامه‌های وزارت علوم را اجرایی نمی‌کند.
دانشجویان علم و صنعت تهدید به کمیته انضباطی شدند/ رئیس دانشگاه تصمیم شخصی در مورد مسائل آموزشی می‌گیرد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


*