اعزام روزانه ۶ هزار زائر به عتبات عالیات در نوروز ۹۷

اعزام روزانه ۶ هزار زائر به عتبات عالیات در نوروز ۹۷
سرپرست دفتر برنامه‌ریزی و نظارت بر امور عتبات عالیات گفت: در نوروز سال ۹۷ روزانه ۶ هزار زائر ایرانی به عتبات عالیات اعزام می‌شوند.

اعزام روزانه ۶ هزار زائر به عتبات عالیات در نوروز ۹۷

سرپرست دفتر برنامه‌ریزی و نظارت بر امور عتبات عالیات گفت: در نوروز سال ۹۷ روزانه ۶ هزار زائر ایرانی به عتبات عالیات اعزام می‌شوند.
اعزام روزانه ۶ هزار زائر به عتبات عالیات در نوروز ۹۷

ممکن است بپسندید...