جوانان آمریکایی حاضر نیستند آزمایش ایدز بدهند

جوانان آمریکایی حاضر نیستند آزمایش ایدز بدهند
ایالات متحده آمریکا، نزدیک به ۷۰ درصد مردان و زنان زیر ۲۵ سال از سال ۲۰۱۵ تاکنون برای آزمایش «HIV» اقدام نکرده‌اند.

جوانان آمریکایی حاضر نیستند آزمایش ایدز بدهند

ایالات متحده آمریکا، نزدیک به ۷۰ درصد مردان و زنان زیر ۲۵ سال از سال ۲۰۱۵ تاکنون برای آزمایش «HIV» اقدام نکرده‌اند.
جوانان آمریکایی حاضر نیستند آزمایش ایدز بدهند

ممکن است بپسندید...