عملیات شاخه زیتون، شامل «منبج» نیز خواهد شد

عملیات شاخه زیتون، شامل «منبج» نیز خواهد شد
رئیس جمهوری ترکیه طی سخنرانی خود اعلام کرد که عملیات نظامی اخیر این کشور در شمال سوریه شهر «منبج» واقع در غرب روزد فرات را نیز شامل خواهد شد.

عملیات شاخه زیتون، شامل «منبج» نیز خواهد شد

رئیس جمهوری ترکیه طی سخنرانی خود اعلام کرد که عملیات نظامی اخیر این کشور در شمال سوریه شهر «منبج» واقع در غرب روزد فرات را نیز شامل خواهد شد.
عملیات شاخه زیتون، شامل «منبج» نیز خواهد شد

ممکن است بپسندید...