تشکل‌های دانشگاه آزاد اردبیل در چارچوپ گفتمان انقلاب اسلامی فعالیت می‌کنند
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان اردبیل گفت: اساس کار در دانشگاه آزاد تقویت تشکل‌های دانشجویی است و در دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل نیز تشکل‌ها در چارچوپ گفتمان انقلاب اسلامی فعالیت می‌کنند.

تشکل‌های دانشگاه آزاد اردبیل در چارچوپ گفتمان انقلاب اسلامی فعالیت می‌کنند

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان اردبیل گفت: اساس کار در دانشگاه آزاد تقویت تشکل‌های دانشجویی است و در دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل نیز تشکل‌ها در چارچوپ گفتمان انقلاب اسلامی فعالیت می‌کنند.
تشکل‌های دانشگاه آزاد اردبیل در چارچوپ گفتمان انقلاب اسلامی فعالیت می‌کنند

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


*