تصاویر امدادرسانی سپاه به مردم گرفتارشده در برف

تصاویر امدادرسانی سپاه به مردم گرفتارشده در برف
نیروهای تیپ زرهی ۲۰ رمضان نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مردم گرفتارشده در برف امدادرسانی کردند.

تصاویر امدادرسانی سپاه به مردم گرفتارشده در برف

نیروهای تیپ زرهی ۲۰ رمضان نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مردم گرفتارشده در برف امدادرسانی کردند.
تصاویر امدادرسانی سپاه به مردم گرفتارشده در برف

ممکن است بپسندید...