بیکاران مطلق در کشور چند میلیون نفر هستند؟
رئیس مرکز آمار در نشست خبری آماری از بیکاران مطلق در کشور ارائه کرد.

بیکاران مطلق در کشور چند میلیون نفر هستند؟

رئیس مرکز آمار در نشست خبری آماری از بیکاران مطلق در کشور ارائه کرد.
بیکاران مطلق در کشور چند میلیون نفر هستند؟

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


*