اعلام آمادگی روسیه برای فروش اس ۴۰۰ به آمریکا

اعلام آمادگی روسیه برای فروش اس ۴۰۰ به آمریکا
مدیرعامل شرکت روستک با تاکید بر اینکه سامانه دفاع موشکی اس – ۴۰۰ ساخت این کشور یک سامانه دفاعی است، از آمادگی مسکو برای فروش این سامانه به آمریکا خبر داد.

اعلام آمادگی روسیه برای فروش اس ۴۰۰ به آمریکا

مدیرعامل شرکت روستک با تاکید بر اینکه سامانه دفاع موشکی اس – ۴۰۰ ساخت این کشور یک سامانه دفاعی است، از آمادگی مسکو برای فروش این سامانه به آمریکا خبر داد.
اعلام آمادگی روسیه برای فروش اس ۴۰۰ به آمریکا

آمادگی متروی تهران برای خدمت‌رسانی به مسافران فرودگاه امام خمینی (ره)

آمادگی متروی تهران برای خدمت‌رسانی به مسافران فرودگاه امام خمینی (ره)

آمادگی متروی تهران برای خدمت‌رسانی به مسافران فرودگاه امام خمینی (ره)

آمادگی متروی تهران برای خدمت‌رسانی به مسافران فرودگاه امام خمینی (ره)