برچسب زده شده: آمریکایی ایدز

جوانان آمریکایی حاضر نیستند آزمایش ایدز بدهند

جوانان آمریکایی حاضر نیستند آزمایش ایدز بدهند

جوانان آمریکایی حاضر نیستند آزمایش ایدز بدهندایالات متحده آمریکا، نزدیک به ۷۰ درصد مردان و زنان زیر ۲۵ سال از سال ۲۰۱۵ تاکنون برای آزمایش «HIV» اقدام نکرده‌اند. جوانان آمریکایی حاضر نیستند آزمایش ایدز...