رشد ۲۵ درصدی نشریه‌های علمی کشور/ کسب و کار دانش بنیان هنوز راه خود را پیدا نکرده است

رشد ۲۵ درصدی نشریه‌های علمی کشور/ کسب و کار دانش بنیان هنوز راه خود را پیدا نکرده است
رئیس دانشگاه تربیت مدرس گفت: در کنار این رشد بالای نشریه‌های علمی باید کسب و کارهای دانش بنیان نیز پیشرفت کنند، اما هنوز کسب و کارهای دانش بنیان راه خود را پیدا نکرده اند.

رشد ۲۵ درصدی نشریه‌های علمی کشور/ کسب و کار دانش بنیان هنوز راه خود را پیدا نکرده است

رئیس دانشگاه تربیت مدرس گفت: در کنار این رشد بالای نشریه‌های علمی باید کسب و کارهای دانش بنیان نیز پیشرفت کنند، اما هنوز کسب و کارهای دانش بنیان راه خود را پیدا نکرده اند.
رشد ۲۵ درصدی نشریه‌های علمی کشور/ کسب و کار دانش بنیان هنوز راه خود را پیدا نکرده است

۲۱ خوابگاه استاندارد در دانشگاه‌های علوم پزشکی ساخته می‌شود/ کار ساخت این خوابگاه‌ها در برخی دانشگاه‌ها آغاز شده است

۲۱ خوابگاه استاندارد در دانشگاه‌های علوم پزشکی ساخته می‌شود/ کار ساخت این خوابگاه‌ها در برخی دانشگاه‌ها آغاز شده است
معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت از در دست ساخت بودن ۲۱ خوابگاه استاندارد دانشجویی در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور خبر داد.

۲۱ خوابگاه استاندارد در دانشگاه‌های علوم پزشکی ساخته می‌شود/ کار ساخت این خوابگاه‌ها در برخی دانشگاه‌ها آغاز شده است

معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت از در دست ساخت بودن ۲۱ خوابگاه استاندارد دانشجویی در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور خبر داد.
۲۱ خوابگاه استاندارد در دانشگاه‌های علوم پزشکی ساخته می‌شود/ کار ساخت این خوابگاه‌ها در برخی دانشگاه‌ها آغاز شده است

طرح مفتاح قوی‌ترین و پخته‌ترین کار در حوزه حقوق اسلامی است

طرح مفتاح قوی‌ترین و پخته‌ترین کار در حوزه حقوق اسلامی است
آیت الله کعبی با اشاره به الحاد در ساحت حقوق، سیاست و مدیریت جامعه، نگفت: نظام برگزاری دوره‌هایی همچون مفتاح، به جای الحاد، یک بنیاد توحیدی و بسط دهنده نبوت و امامت را برای نظام حقوقی مطرح می‌کند.

طرح مفتاح قوی‌ترین و پخته‌ترین کار در حوزه حقوق اسلامی است

آیت الله کعبی با اشاره به الحاد در ساحت حقوق، سیاست و مدیریت جامعه، نگفت: نظام برگزاری دوره‌هایی همچون مفتاح، به جای الحاد، یک بنیاد توحیدی و بسط دهنده نبوت و امامت را برای نظام حقوقی مطرح می‌کند.
طرح مفتاح قوی‌ترین و پخته‌ترین کار در حوزه حقوق اسلامی است

تحریم سیاسی آمریکادوستان داخلی بهترین کار در دوران پسانقض برجام است

تحریم سیاسی آمریکادوستان داخلی بهترین کار در دوران پسانقض برجام است

دبیر جامعه اسلامی دانشکده مهندسی دانشگاه بوعلی با اشاره به تمدید جدید تحریم های ایران توسط آمریکا گفت: به نظر ما بهترین کاری که باید در دوران پسانقض برجام(!!) انجام بگیرد، «تحریم سیاسی آمریکادوستان داخلی و تفکر غیرانقلابی سازش با استکبار توسط ملت ایران» است.

تحریم سیاسی آمریکادوستان داخلی بهترین کار در دوران پسانقض برجام است

(image)

دبیر جامعه اسلامی دانشکده مهندسی دانشگاه بوعلی با اشاره به تمدید جدید تحریم های ایران توسط آمریکا گفت: به نظر ما بهترین کاری که باید در دوران پسانقض برجام(!!) انجام بگیرد، «تحریم سیاسی آمریکادوستان داخلی و تفکر غیرانقلابی سازش با استکبار توسط ملت ایران» است.
تحریم سیاسی آمریکادوستان داخلی بهترین کار در دوران پسانقض برجام است