برچسب زده شده: اشتغال دانشجویان دانشگاهی

می‌خواهیم هیچ دانشجویی بیکار از این دانشگاه نرود 0

می‌خواهیم هیچ دانشجویی بیکار از این دانشگاه نرود

رییس دانشگاه صنعتی قم: می‌خواهیم هیچ دانشجویی بیکار از این دانشگاه نرود   رییس دانشگاه صنعتی قم گفت: هدف در دانشگاه صنعتی قم این است که هیچ دانشجویی بعد از فارغ التحصیلی بیکار از...