برچسب زده شده: افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی

افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی

افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی

بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی زنجان: افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی، موجب نگاه ثروتی به بیمار خواهد شد / توزیع نامناسب پزشکان مشکل اصلی است، نه کمبود آن‌ها! بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی زنجان با...