برچسب زده شده: به اجابت

انتظار به حق مردم از مسئولان در عمل به تکلیف جز با عملکرد جهادی اجابت نمی‌شود

انتظار به حق مردم از مسئولان در عمل به تکلیف جز با عملکرد جهادی اجابت نمی‌شود

انتظار به حق مردم از مسئولان در عمل به تکلیف جز با عملکرد جهادی اجابت نمی‌شودانتظار به حق مردم از مسئولان در عمل به تکلیف، جز با عملکرد مسئولانه، جهادی و انقلابی، با نگاه...