برچسب زده شده: نجفی دیگر

پشت‌پرده اتهام‌پراکنی نجفی علیه شهردار سابق تهران چیست؟/ دستان خالی، رانت‌خواری و دیگر هیچ!

پشت‌پرده اتهام‌پراکنی نجفی علیه شهردار سابق تهران چیست؟/ دستان خالی، رانت‌خواری و دیگر هیچ!

پشت‌پرده اتهام‌پراکنی نجفی علیه شهردار سابق تهران چیست؟/ دستان خالی، رانت‌خواری و دیگر هیچ! گزارش نجفی واکنش‌های بسیاری داشت. نیروی انتظامی از شهرداری شکایت کرده و وزیر کشور به نجفی توصیه‌های اخلاقی کرده است. دادستان...