برچسب زده شده: همکاری بیش از ۲۰۰ دانشگاه با هسته‌های تخصصی محرومیت زدایی

همکاری بیش از ۲۰۰ دانشگاه با هسته‌های تخصصی محرومیت زدایی

همکاری بیش از ۲۰۰ دانشگاه با هسته‌های تخصصی محرومیت زدایی

تلاش همه جانبه برای محرومیت زدایی همکاری بیش از ۲۰۰ دانشگاه با هسته‌های تخصصی محرومیت زدایی   مدیر کل مطالعات و پژوهش‌های کمیته امداد کشور در قزوین گفت: بیش از ۲۰۰ دانشگاه و هزار...