هم اکنون؛ مشهد در آرامش +عکس

هم اکنون؛ مشهد در آرامش +عکس
تصویری از فضای شهر مشهد که مربوط به دقایقی پیش می باشد، حاکی از این است که آرامش در این شهر حکم فرماست.

هم اکنون؛ مشهد در آرامش +عکس

تصویری از فضای شهر مشهد که مربوط به دقایقی پیش می باشد، حاکی از این است که آرامش در این شهر حکم فرماست.
هم اکنون؛ مشهد در آرامش +عکس

آمدنیوز باز هم ضایع شد! +عکس

آمدنیوز باز هم ضایع شد! +عکس
آمدنیوز خبر جعلی تکذیب قتل عبدالله صالح را از کانال خود حذف کرد.

آمدنیوز باز هم ضایع شد! +عکس

آمدنیوز خبر جعلی تکذیب قتل عبدالله صالح را از کانال خود حذف کرد.
آمدنیوز باز هم ضایع شد! +عکس