میزبانی پنجمین المپیاد ورزش همگانی به شهرکرد رسید

پایگاه خبری – تحلیلی رسانه ۷: پنجمین المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان پسر و دختر دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور در سال ۱۴۰۰ به میزبانی دانشگاه شهرکرد و با حضور بیش از ۴۰۰۰ ورزشکار برگزار می‌شود. به گزارش رسانه ۷،مراسم اهدای پرچم  پنجمین المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان پسر و دختر دانشگاه‌ها و موسسات […]

پنجمین المپیاد ورزش همگانی
پنجمین المپیاد ورزش همگانی

 

پنجمین المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان پسر و دختر دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور در سال ۱۴۰۰ به میزبانی دانشگاه شهرکرد و با حضور بیش از ۴۰۰۰ ورزشکار برگزار می‌شود.

به گزارش رسانه ۷،مراسم اهدای پرچم  پنجمین المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان پسر و دختر دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور با حضور محمدی فر رئیس دانشگاه، نقدی معاون دانشجویی، عنبریان مدیر تربیت بدنی دانشگاه بوعلی سینا همدان، طهماسبی معاون دانشجویی و  چراغی مدیر تربیت بدنی دانشگاه شهرکرد برگزار شد.

در این مراسم پور کیانی مسئول دفتر مشترک انجمن های ورزشی اداره کل و معاون فنی چهارمین المپیاد ورزش های همگانی به نمایندگی از این اداره کل ضمن تشکر از دانشگاه بوعلی سیناهمدان به دلیل میزبانی این المپیاد، بر اهمیت و ضرورت ایجاد شور و نشاط و شادابی در بین اقشار دانشگاهی و نیز توجه به امر ارتقای سلامت جسمی و روحی آنان تاکید کرد.

دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، صنعتی امیرکبیر، رازی کرمانشاه، شهید باهنرکرمان، محقق اردبیلی، کاشان و شهرکرد متقاضی میزبانی پنجمین المپیاد ورزش های همگانی بودند که بر اساس بررسی های به عمل آمده در بخش‌های مختلف دانشگاه شهرکرد به عنوان میزبان این رقابت‌ها انتخاب شد.