برچسب زده شده: کلیات

رای به کلیات بودجه۹۷/بازگشت ۲گرفتار از ترکیه/بازدید سراج از فرودگاه امام(ره) و …

رای به کلیات بودجه۹۷/بازگشت ۲گرفتار از ترکیه/بازدید سراج از فرودگاه امام(ره) و …

رای به کلیات بودجه۹۷/بازگشت ۲گرفتار از ترکیه/بازدید سراج از فرودگاه امام(ره) و … رای به کلیات بودجه۹۷/بازگشت ۲گرفتار از ترکیه/بازدید سراج از فرودگاه امام(ره) و … رای به کلیات بودجه۹۷/بازگشت ۲گرفتار از ترکیه/بازدید سراج...

اظهارات نوبخت در مورد تغییر کلیات بودجه سال ۹۷

اظهارات نوبخت در مورد تغییر کلیات بودجه سال ۹۷

اظهارات نوبخت در مورد تغییر کلیات بودجه سال ۹۷رییس سازمان برنامه و بودجه توضیحاتی پیرامون تغییر کلیات بودجه سال ۹۷ ارائه کرد. اظهارات نوبخت در مورد تغییر کلیات بودجه سال ۹۷ رییس سازمان برنامه...

گزارش ایسنا از بررسی مجدد کلیات بودجه 97 در مجلس

گزارش ایسنا از بررسی مجدد کلیات بودجه 97 در مجلس

گزارش ایسنا از بررسی مجدد کلیات بودجه 97 در مجلس گزارش ایسنا از بررسی مجدد کلیات بودجه 97 در مجلس گزارش ایسنا از بررسی مجدد کلیات بودجه 97 در مجلس

احتمال بررسی کلیات بودجه در جلسۀ چهارشنبه مجلس

احتمال بررسی کلیات بودجه در جلسۀ چهارشنبه مجلس

احتمال بررسی کلیات بودجه در جلسۀ چهارشنبه مجلس احتمال بررسی کلیات بودجه در جلسۀ چهارشنبه مجلس احتمال بررسی کلیات بودجه در جلسۀ چهارشنبه مجلس

موافقت مجلس با کلیات لایحه حفاظت از منابع ژنتیکی

موافقت مجلس با کلیات لایحه حفاظت از منابع ژنتیکی

موافقت مجلس با کلیات لایحه حفاظت از منابع ژنتیکینمایندگان مجلس کلیات لایحه حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی را به تصویب رساندند. موافقت مجلس با کلیات لایحه حفاظت از منابع ژنتیکی نمایندگان مجلس...

موافقت مجلس با کلیات طرح تمدید اجرای قانون برنامه پنجم

موافقت مجلس با کلیات طرح تمدید اجرای قانون برنامه پنجم

نمایندگان مجلس با ۱۵۷ رأی مثبت کلیات طرح دوفوریتی تمدید مهلت اجرای قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را به تصویب رساندند. اس ام اس دانلود فیلم خارجی