رای به کلیات بودجه۹۷/بازگشت ۲گرفتار از ترکیه/بازدید سراج از فرودگاه امام(ره) و …

رای به کلیات بودجه۹۷/بازگشت ۲گرفتار از ترکیه/بازدید سراج از فرودگاه امام(ره) و …

رای به کلیات بودجه۹۷/بازگشت ۲گرفتار از ترکیه/بازدید سراج از فرودگاه امام(ره) و …

رای به کلیات بودجه۹۷/بازگشت ۲گرفتار از ترکیه/بازدید سراج از فرودگاه امام(ره) و …

اظهارات نوبخت در مورد تغییر کلیات بودجه سال ۹۷

اظهارات نوبخت در مورد تغییر کلیات بودجه سال ۹۷
رییس سازمان برنامه و بودجه توضیحاتی پیرامون تغییر کلیات بودجه سال ۹۷ ارائه کرد.

اظهارات نوبخت در مورد تغییر کلیات بودجه سال ۹۷

رییس سازمان برنامه و بودجه توضیحاتی پیرامون تغییر کلیات بودجه سال ۹۷ ارائه کرد.
اظهارات نوبخت در مورد تغییر کلیات بودجه سال ۹۷

موافقت مجلس با کلیات لایحه حفاظت از منابع ژنتیکی

موافقت مجلس با کلیات لایحه حفاظت از منابع ژنتیکی
نمایندگان مجلس کلیات لایحه حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی را به تصویب رساندند.

موافقت مجلس با کلیات لایحه حفاظت از منابع ژنتیکی

نمایندگان مجلس کلیات لایحه حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی را به تصویب رساندند.
موافقت مجلس با کلیات لایحه حفاظت از منابع ژنتیکی