برچسب زده شده: کمیته امداد

همکاری بیش از ۲۰۰ دانشگاه با هسته‌های تخصصی محرومیت زدایی 0

همکاری بیش از ۲۰۰ دانشگاه با هسته‌های تخصصی محرومیت زدایی

تلاش همه جانبه برای محرومیت زدایی همکاری بیش از ۲۰۰ دانشگاه با هسته‌های تخصصی محرومیت زدایی   مدیر کل مطالعات و پژوهش‌های کمیته امداد کشور در قزوین گفت: بیش از ۲۰۰ دانشگاه و هزار...