برچسب زده شده: AFC رسانه‌‎های

بازتاب تصمیم AFC در رسانه‌‎های قطر+عکس

بازتاب تصمیم AFC در رسانه‌‎های قطر+عکس

بازتاب تصمیم AFC در رسانه‌‎های قطر+عکستصمیم دیروز کنفدارسیون فوتبال آسیا برای لغو بازی در زمین بی طرف بازتاب گسترده‌ای در بین رسانه‌های امروز قطر داشت. بازتاب تصمیم AFC در رسانه‌‎های قطر+عکس تصمیم دیروز کنفدارسیون...